Wat is Terahertz (THz)?

Invoering:
De term “Tera” verwijst naar het bereik in het EM-spectrum van 0,3 tot 10 terahertz-frequenties. Deze terahertz-straling ligt tussen microgolfstraling en infrarode straling in het elektromagnetische spectrum. Het wordt beschouwd als een uitbreiding van microgolf- en mmgolffrequentiebanden. Het biedt een grotere communicatiebandbreedte dan deze frequentiebanden.

Terahertz-frequenties delen enkele eigenschappen van zowel microgolf- als infraroodstraling (IR). THz-golven reizen in LOS (Line of Sight) en ze zijn niet-ioniserend zoals IR/magnetrongolven. Bovendien dringen THz-frequentiegolven, net als microgolven, door een grote verscheidenheid aan niet-geleidende materialen zoals kleding, hout, papier, plastic, karton, keramiek enzovoort. Terahertzstraling wordt sterk gereflecteerd door metalen.

THz-golflengten variëren van 1 mm tot 0,1 mm. Omdat THz-straling begint bij een golflengte van 1 mm en kleiner wordt dan 1 mm, staat het bekend als submillimeterband. Deze frequentieband wordt ook wel T-stralen, T-golven, T-lux, T-licht, etc. genoemd.

De terahertz-frequenties vinden toepassingen in spectroscopie, gepulseerde beeldvorming, pulsbereik, communicatie, detectie, beveiliging, mijndetectie, detectie van biochemische agentia enzovoort. Onderzoek naar de ontwikkeling van levensvatbare bronnen van THz-straling, detectoren en modulatoren heeft het gebruik van Terahertz in draadloze communicatie versneld.